Oman Air飞往 利雅得 的最低票价航班 ,价格低至

飞往 利雅得 的特价机票

选择旅行舱位

马斯喀特 (MCT)

利雅得 (RUH)
Depart: 11/06/2024
低至
OMR 123*
已浏览: 7 小时 前
单程
/
经济舱

马斯喀特 (MCT)

利雅得 (RUH)
Depart: 06/06/2024
低至
OMR 126*
已浏览: 2 小时 前
单程
/
经济舱

马斯喀特 (MCT)

利雅得 (RUH)
Depart: 03/06/2024
低至
OMR 132*
已浏览: 5 小时 前
单程
/
经济舱

马斯喀特 (MCT)

利雅得 (RUH)
Depart: 09/06/2024
低至
OMR 123*
已浏览: 13 小时 前
单程
/
经济舱

马斯喀特 (MCT)

利雅得 (RUH)
Depart: 10/06/2024
低至
OMR 123*
已浏览: 1 天 前
单程
/
经济舱

海得拉巴 (HYD)

利雅得 (RUH)
Depart: 07/07/2024
低至
INR 14,380*
已浏览: 3 小时 前
单程
/
经济舱

海得拉巴 (HYD)

利雅得 (RUH)
Depart: 26/06/2024
低至
INR 14,381*
已浏览: 2 小时 前
单程
/
经济舱

海得拉巴 (HYD)

利雅得 (RUH)
Depart: 30/06/2024
低至
INR 14,380*
已浏览: 8 小时 前
单程
/
经济舱

海得拉巴 (HYD)

利雅得 (RUH)
Depart: 03/07/2024
低至
INR 14,380*
已浏览: 11 小时 前
单程
/
经济舱

海得拉巴 (HYD)

利雅得 (RUH)
Depart: 05/06/2024
低至
INR 14,380*
已浏览: 12 小时 前
单程
/
经济舱

金奈 (MAA)

利雅得 (RUH)
Depart: 02/07/2024
低至
INR 22,292*
已浏览: 13 小时 前
单程
/
经济舱

金奈 (MAA)

利雅得 (RUH)
Depart: 01/07/2024
低至
INR 22,303*
已浏览: 1 天 前
单程
/
经济舱

金奈 (MAA)

利雅得 (RUH)
Depart: 18/07/2024
低至
INR 22,303*
已浏览: 1 天 前
单程
/
经济舱

金奈 (MAA)

利雅得 (RUH)
Depart: 14/07/2024
低至
INR 22,303*
已浏览: 1 天 前
单程
/
经济舱

勒克瑙 (LKO)

利雅得 (RUH)
Depart: 04/08/2024
低至
INR 21,654*
已浏览: 1 天 前
单程
/
经济舱

勒克瑙 (LKO)

利雅得 (RUH)
Depart: 25/08/2024
低至
INR 21,654*
已浏览: 1 天 前
单程
/
经济舱

班加罗尔 (BLR)

利雅得 (RUH)
Depart: 20/08/2024
低至
INR 17,934*
已浏览: 1 天 前
单程
/
经济舱

班加罗尔 (BLR)

利雅得 (RUH)
Depart: 31/07/2024
低至
INR 17,945*
已浏览: 1 天 前
单程
/
经济舱

班加罗尔 (BLR)

利雅得 (RUH)
Depart: 06/08/2024
低至
INR 17,945*
已浏览: 1 天 前
单程
/
经济舱

勒克瑙 (LKO)

利雅得 (RUH)
Depart: 26/06/2024
低至
INR 20,353*
已浏览: 38 分钟 前
单程
/
经济舱

*显示的价格是在过去 48 小时内收集的,预订时可能无法提供。

飞往利雅得 的航班(按受欢迎程度)

选择旅行舱位
海得拉巴 (HYD)利雅得 (RUH)单程
/
经济舱
Depart: 18/09/2024

低至

INR 14,381*

已浏览: 1 小时 前

海得拉巴 (HYD)利雅得 (RUH)单程
/
经济舱
Depart: 29/08/2024

低至

INR 27,536*

已浏览: 6 小时 前

海得拉巴 (HYD)利雅得 (RUH)单程
/
经济舱
Depart: 19/09/2024

低至

INR 14,391*

已浏览: 1 天 前

海得拉巴 (HYD)利雅得 (RUH)单程
/
经济舱
Depart: 28/08/2024

低至

INR 27,536*

已浏览: 10 小时 前

海得拉巴 (HYD)利雅得 (RUH)单程
/
经济舱
Depart: 02/09/2024

低至

INR 27,536*

已浏览: 13 小时 前

金奈 (MAA)利雅得 (RUH)单程
/
经济舱
Depart: 27/10/2024

低至

INR 22,303*

已浏览: 1 天 前

金奈 (MAA)利雅得 (RUH)单程
/
经济舱
Depart: 28/09/2024

低至

INR 23,443*

已浏览: 1 天 前

金奈 (MAA)利雅得 (RUH)单程
/
经济舱
Depart: 05/09/2024

低至

INR 25,757*

已浏览: 15 小时 前

金奈 (MAA)利雅得 (RUH)单程
/
经济舱
Depart: 31/08/2024

低至

INR 26,908*

已浏览: 1 天 前

金奈 (MAA)利雅得 (RUH)单程
/
经济舱
Depart: 30/08/2024

低至

INR 38,668*

已浏览: 1 天 前

班加罗尔 (BLR)利雅得 (RUH)单程
/
经济舱
Depart: 27/08/2024

低至

INR 17,945*

已浏览: 1 天 前

勒克瑙 (LKO)利雅得 (RUH)单程
/
经济舱
Depart: 28/08/2024

低至

INR 21,643*

已浏览: 5 小时 前

科泽科德 (CCJ)利雅得 (RUH)单程
/
经济舱
Depart: 28/08/2024

低至

INR 398*

已浏览: 1 天 前

科泽科德 (CCJ)利雅得 (RUH)单程
/
经济舱
Depart: 27/08/2024

低至

INR 26,627*

已浏览: 1 天 前

德里 (DEL)利雅得 (RUH)单程
/
经济舱
Depart: 01/12/2024

低至

INR 21,531*

已浏览: 1 天 前

德里 (DEL)利雅得 (RUH)单程
/
经济舱
Depart: 23/10/2024

低至

INR 22,843*

已浏览: 1 天 前

科泽科德 (CCJ)利雅得 (RUH)单程
/
经济舱
Depart: 29/08/2024

低至

INR 29,241*

已浏览: 6 小时 前

雅加达 (CGK)利雅得 (RUH)单程
/
经济舱
Depart: 27/09/2024

低至

IDR 7,534,200*

已浏览: 22 小时 前

雅加达 (CGK)利雅得 (RUH)单程
/
经济舱
Depart: 25/10/2024

低至

IDR 11,467,200*

已浏览: 1 天 前

德里 (DEL)利雅得 (RUH)单程
/
经济舱
Depart: 23/09/2024

低至

INR 20,470*

已浏览: 8 小时 前

*显示的价格是在过去 48 小时内收集的,预订时可能无法提供。

预订飞往 利雅得 (RUH) 的航班