Oman Air飞往 科伦坡 的最低票价航班 ,价格低至

飞往 科伦坡 的特价机票

选择旅行舱位

马斯喀特 (MCT)

科伦坡 (CMB)
Depart: 31/05/2024
低至
OMR 238*
已浏览: 19 小时 前
单程
/
经济舱

马斯喀特 (MCT)

科伦坡 (CMB)
Depart: 30/05/2024
低至
OMR 238*
已浏览: 1 天 前
单程
/
经济舱

马斯喀特 (MCT)

科伦坡 (CMB)
Depart: 26/05/2024
低至
OMR 238*
已浏览: 1 天 前
单程
/
经济舱

马斯喀特 (MCT)

科伦坡 (CMB)
Depart: 01/06/2024
低至
OMR 238*
已浏览: 3 小时 前
单程
/
经济舱

马斯喀特 (MCT)

科伦坡 (CMB)
Depart: 28/05/2024
低至
OMR 238*
已浏览: 9 小时 前
单程
/
经济舱

迪拜 (DXB)

科伦坡 (CMB)
Depart: 25/05/2024
低至
AED 2,375*
已浏览: 21 小时 前
单程
/
经济舱

迪拜 (DXB)

科伦坡 (CMB)
Depart: 29/05/2024
低至
AED 2,375*
已浏览: 21 小时 前
单程
/
经济舱

迪拜 (DXB)

科伦坡 (CMB)
Depart: 28/05/2024
低至
AED 2,375*
已浏览: 21 小时 前
单程
/
经济舱

迪拜 (DXB)

科伦坡 (CMB)
Depart: 04/06/2024
低至
AED 2,375*
已浏览: 1 天 前
单程
/
经济舱

利雅得 (RUH)

科伦坡 (CMB)
Depart: 06/06/2024
低至
SAR 3,062*
已浏览: 1 天 前
单程
/
经济舱

迪拜 (DXB)

科伦坡 (CMB)
Depart: 31/05/2024
低至
AED 2,375*
已浏览: 12 小时 前
单程
/
经济舱

科威特市 (KWI)

科伦坡 (CMB)
Depart: 31/05/2024
低至
KWD 238*
已浏览: 1 天 前
单程
/
经济舱

科威特市 (KWI)

科伦坡 (CMB)
Depart: 12/06/2024
低至
KWD 260*
已浏览: 1 天 前
单程
/
经济舱

巴林 (BAH)

科伦坡 (CMB)
Depart: 06/06/2024
低至
BHD 234*
已浏览: 1 天 前
单程
/
经济舱

达曼 (DMM)

科伦坡 (CMB)
Depart: 10/06/2024
低至
SAR 2,491*
已浏览: 1 天 前
单程
/
经济舱

达曼 (DMM)

科伦坡 (CMB)
Depart: 06/06/2024
低至
SAR 2,615*
已浏览: 1 天 前
单程
/
经济舱

吉达 (JED)

科伦坡 (CMB)
Depart: 02/06/2024
低至
SAR 2,386*
已浏览: 1 小时 前
单程
/
经济舱

塞拉莱 (SLL)

科伦坡 (CMB)
Depart: 01/07/2024
低至
OMR 268*
已浏览: 1 天 前
单程
/
经济舱

塞拉莱 (SLL)

科伦坡 (CMB)
Depart: 18/06/2024
低至
OMR 238*
已浏览: 9 小时 前
单程
/
经济舱

塞拉莱 (SLL)

科伦坡 (CMB)
Depart: 30/06/2024
低至
OMR 268*
已浏览: 14 小时 前
单程
/
经济舱

*显示的价格是在过去 48 小时内收集的,预订时可能无法提供。

飞往科伦坡 的航班(按受欢迎程度)

选择旅行舱位
马斯喀特 (MCT)科伦坡 (CMB)单程
/
经济舱
Depart: 01/10/2024

低至

OMR 238*

已浏览: 1 天 前

马斯喀特 (MCT)科伦坡 (CMB)单程
/
经济舱
Depart: 12/09/2024

低至

OMR 238*

已浏览: 1 天 前

迪拜 (DXB)科伦坡 (CMB)单程
/
经济舱
Depart: 17/09/2024

低至

AED 2,375*

已浏览: 21 小时 前

*显示的价格是在过去 48 小时内收集的,预订时可能无法提供。

预订飞往 科伦坡 (CMB) 的航班